RAPORTI I KOMISIONIT TЁ STUDIMEVE TЁ SHKRIMEVE TЁ SHENJЁTA PЁR ASAMBLEN E PЁRGJITHSHME TЁ NJЁZET E TETЁ tё KISHЁS NAZARETE

Twenth-Eighth General Assembly

Asambleja e Pergjithshme e Kishes se Nazaretasit solli tre propozime ne komitetin e studimeve te Shkrimeve. Keto propozime duhet te amendonin Nenin IV te Neneve te Besimit Nazaretas, si qellim per te plotesuar pagabueshmerine e Shkrimeve dhe Nenin VI mbi Shlyerjen. Ky eshte raporti I Asamblesese se Pergjithshme te 28 te Kishes se Nazaretasit. 

Kryetari, Thomas King 

Sekretari, Aleksander Varughese

AttachmentSize
PDF icon Scripture Study Committee Report_al.pdf614.88 KB

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00000919