A BIBLIATANULMÁNYOZÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A NÁZÁRETI EGYHÁZ 28. EGYETEMES GYŰLÉSÉNEK

Twenth-Eighth General Assembly

A Názáreti Egyház 2009-es Egyetemes Gyűlése három indítványt terjesztett a Bibliatanulmányozó Bizottság elé. Ezek az indítványok részben a Názáreti Egyház Hitelveinek IV. pontjára vonatkoztak – a Szentírás teljes tévedhetetlenségének kimondását illetően –, részben az engesztelésről szóló VI. cikkelyt érintették. Az alábbiakban olvasható a Bizottság jelentése, mely a Názáreti Egyház 28. Egyetemes Gyűlésének szól.

Thomas King, elnök
Alexander Varughese, titkár

 

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00000919