ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԶՈՎՐԵՑՈՒ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻՆ

Twenth-Eighth General Assembly

ՆազովրեցուԵկեղեցու 2009 թվականիԳլխավորԱսամբլեան, ՍուրբԳրքիՈւսումնասիրությանՀանձնաժողովին փոխանցեցերեքառաջարկություններ:

ԱյդառաջարկություններըվերաբերվումէինՆազովրեցուԵկեղեցուՀավատքիԴրույթների, Դրույթ   IV, և  դրանց նպատակն էր հաստատել Սուրբ Գրքի  ամբողջական անսխալականությունը, ինչպես նաև  դրանք կապված էին Քավության` Հավատքի Դրույթ  VI հետ: Այս տեքստը իրենից ներկայացնում է տվյալ Հանձնաժողովի հաշվետվությունը Նազովրեցու Եկեղեցու Գլխավոր Ասամբլեային:

Թովմաս Քինգ, նախագահ

Ալեքսանդր Վարուգեզա, քարտուղար

AttachmentSize
PDF icon ScriptureStudyCommitteeReport_hy.pdf823.17 KB

Tabs

WHDL ID: 
WHDL-00000919