Handboek 2009 – 2013, Kerk van de Nazarener

Voor u ligt het handboek van de Kerk van de Nazarener. Als wereldwijde kerkgemeenschap hebben we gezamenlijke structuren, regels en principes af gesproken voor ons christen- en gemeenteleven. U treft dan ook een grote diversiteit aan onderwerpen aan. Hierin ligt dan ook gelijk de valkuil van dit handboek. Het lijkt er op dat alles even belangrijk is en even duidelijk. Dit is zeer zeker niet het geval.

Eigenlijk moet u dit handboek zien als een gereedschapskist met een groot aantal gereedschappen voor het functioneren van de Kerk van de Nazarener. Sommigen delen zijn voor gebruik van iedereen (de hamer en de spijkers om in de beeldspraak te blijven), andere delen zijn voor de vakman (de scherp geslepen beitel), weer andere delen zijn als de gereedschappen die je gebruikt bij problemen (bepaalde meetapparatuur). Niemand zou er aan denken om alle gereedschappen gelijk te gebruiken omdat ze in dezelfde gereedschapskist zitten. Zo moet ook iedereen met wijsheid ons handboek gebruiken voor die doelen waar het voor geschreven is.

Iedereen moet kennis nemen van onze missie, onze waarden en onze geloofsbelijdenis. Hier klopt het hart van onze kerk. Christus heeft ons geroepen om Christus gelijkvormig te leven, en dit werk van genade ontvangen wij door de Heilige Geest.Dit is onze hoop en onze boodschap voor iedereen. Sommigen die leiding gaan geven moeten kennis nemen van de gedeelten van de kerken raad. Anderen die zoeken naar een bediening als predikant zullen die secties moeten lezen. Degenen die willen weten hoe we in een gebroken wereld zo dicht mogelijk bij Gods ideaal en wil denken te blijven moeten onze ethische standpunten lezen. Ook al mogen we daarbij niet vergeten dat we hierin ‘trachten de wil des Heren te verstaan’.

Ons gebed is dat dit handboek ons helpt om tot een eensgezinde en gezamenlijke wijze van kerk-zijn te komen. Daarin gesteund door een goed besef van onze geschiedenis, onze waarden en onze roeping als Kerk van de Nazarener. Zo zal dit handboek dan voor u en de gemeente een hulp boek vormen.

Onze missie is ons doel, onze waarden de kracht die ons drijft, Gods Geest degene die ons leven en liefde geeft, onze afspraken en structuren de wegwijzers die ons helpen de weg van Christus te gaan.

AttachmentSize
PDF icon Handboek2009-2013.pdf2.38 MB

Tabs